2018 urteko 1. Saria: Leticia Gaspar

APIRILAREN 7an-ARTZINIEGAKO JENDEAURREKO XXI. MARGO SARIKETA

OINARRIAK

“Artea” Etnografi Elkarteak, ARTZINIEGA MUSEOA gestionatzen duenak, Udala eta Arabako Foru Aldundiaren babesean, lehiaketa hau antolatzen du ondoren ematen diren arauen arabera.

1 .- LEHIAKETA EGUNA: 2019ko apirilaren 7an

2 .- PARTE HARTZAILEAK: Nahi duen edonork har dezake parte inolako eragozpenik gabe.

3 .- GAIA: Artziniega, Erreta Tutera, Mendieta. Santa Koloma, Soxoguti.

4.- TEKNIKA ETA FORMATUA: Erabiliko den teknika librea izango da. Neurria gehienez 100zm eta gutxienez 50zmkoa, edozein aldean. Lana euskarria gogor eta uniforme batean aurkeztuko da. Ez da onartuko marrazki, zirrimarra edo marra aztarnarik edukitzea.

5.- LANEN ZIGILADURA: Lehiaketa egunean izango da, goizeko 8:30etatik 10:30etara ARTZINIEGA MUSEOAn.

6.- LANEN AURKEZPENA: ARTZINIEGA MUSEOAn, 14:00etatik 14:30ak bitartean, egilearen xehetasunak dituen gutunazalarekin batera. Lanak sinaturik aurkeztuko dira.

7.- EPAIMAHAIA: Horretarako gai den epaimahai batek aukeratuko ditu lanik onenak. Sari banaketa arratsaldeko 17:30tan izango da MUSEOAn. Erabakia apelaezina izango da.

8.- LANEN ERAKUSKETA ETA JABEGOA: Aurkeztutako lanekin erakusketa bat antolatuko da ARTZINIEGA MUSEOAn, Bertan apirilaren 7tik maiatzaren 19rte egongo dira lanak erakusgai. Eginiko lana saldu nahi dutenek, prezioak finkatu beharko dituzte aurkezten diren unean bertan. Lehenengo hiru saridun lanak geratuko dira.

9.- SARIAK:
1. Saria 1000 €
2.Saria 600 “Representaciones Cadagua SL” k patrozinaturik
3.Saria 500 €
150€ko 2 accesit

Dieta moduan parte hartzaile guztiei bazkaria eskainiko zaie.

10.- Sariketa honetan parte hartzaileak, jarritako baldintza hauek ontzat ematea suposatzen da. Informazio gehiago jasotzeko, Museoko telefonora jo dezake: 945 396 210
Ordutegia:
Asteartetik-larunbatera 11:00-14:00 16:30-19:30
Igande eta Jai egunetan 11:00-14:00

OHARRA: Antolatzaileek bere ardurapean hartzen dute margo-lanak arretaz zaintzea baina ez dute erantzunik izango baldin bere errurik gabe okerrik gertatuko balitz.

2018ko 1. Saria: Leticia Gaspar

 

XXII CONCURSO DE PINTURA VILLA DE ARTZINIEGA

• BASES

La Asociación Etnográfica “Artea”,
gestora de ARTZINIEGA MUSEOA, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación de Álava, organiza este certamen de pintura con arreglo a las siguientes bases:

1.- FECHA: El concurso se celebrará el 7 de abril de 2019

2.- PARTICIPANTES: Podrán participar tod@s l@s artistas que lo deseen.

3.- TEMA: Artziniega y sus pueblos,
Mendieta. Retes de Tudela, Santa Coloma y Sojoguti.

4.- TECNICA Y FORMATO: La técnica a emplear será libre. La medida será máxima de 100cm y mínimo 50cm en cualquiera de los lados. Los trabajos se entregarán en un soporte rígido. No se aceptará marca o esbozo alguno en el lienzo. Sí una preparación o base uniforme.

5.- SELLADO DE LAS OBRAS: El mismo día del concurso, de las 8:30 a 10:30 de la mañana en ARTZINIEGA MUSEOA.

6.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: En ARTZINIEGA MUSEOA desde las 14:00 hasta las 14:30 junto con un sobre con todos los datos del/a autor/a. Las obras se entregarán firmadas.

7.- EL JURADO: El fallo del Certamen correrá a cargo de un Jurado designado por la organización. La entrega de premios será a las 17:30 en la Sala de Exposiciones Temporales del museo. El fallo del Jurado será inapelable.

8.- EXPOSICIÓN Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS: Todas las obras que concursen se expondrán en ARTZINIEGA MUSEOA, desde el mismo día 7 de abril hasta el 19 de mayo. El/la autor/a que desee vender la obra deberá fijar su precio al entregar la misma. Se quedarán en propiedad las 3 primeras obras premiadas.

9.- PREMIOS:
1º Premio 1000 €
2º Premio 600 € patrocinado por “Reprentaciones Cadagua”
3º Premio 500 €
2 accesit de 150€
A modo de dieta se ofrecerá una comida a todos/as los/as participantes

10.- El hecho de participar en este concurso implica la aceptación sin reservas de las bases. Para más información llamar al teléfono del MUSEO, 945-396210,
en horario
de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h. martes a sábado;
de 11:00 a 14:00 h. domingos y festivos

NOTA: La organización velará por el buen cuidado de las obras expuestas, pero no se responsabiliza de los desperfectos causados involuntariamente